Obchodní podmínky na WebRedaktor.cz

Zveřejněno dne 1.6.2019


Působnost podmínek

Já, ing. Šárka Novotná, na svých webových stránkách WebRedaktor.cz (dále pouze "web") poskytuji uživatelům bezplatně informace o produktech třetích stran. Podmínky užívání se vztahují na uživatele v rámci obsahu tohoto webu.


Obecné podmínky a smluvní podmínky

Tento web pouze poskytuje informace pro uživatele. Já, ing. Šárka Novotná, sama o sobě nejsem prodejcem. Neuzavírám s uživateli žádné kupní smlouvy ani jiné smlouvy týkající se zobrazovaných produktů. Kupní smlouvy na produkty nebo služby zobrazené na webu WebRedaktor.cz se uzavírají výhradně mezi uživatelem a koncovým prodejcem. V případě kliknutí na některý z nabízených produktů je uživatel přesměrován do online obchodu, který nabízené zboží prodává.

Před nákupem je uživatel povinen zkontrolovat všechny informace týkající se nákupu, případně, zda se neliší od informací udávaných prodejcem.

Ceny produktů jsou uvedeny v českých korunách. V případě zahraničních obchodů a obchodů užívajích jiných měn než je česká koruna, je cena přepočítána podle aktuálního měnového kurzu.

Poskytnuté produktové informace jsou určeny výhradně pro soukromé účely uživatele a nesmí být použity pro jiné účely. Ukládání produktových informací bez ohledu na velikost a povahu stažených informací na paměťovém zařízení uživatele je striktně zakázáno.

Tisk informací o produktu je povolen pouze pro soukromé účely.

Název společnosti, loga a/nebo název produktu zobrazený na webu může být majetkem nebo registrovanou značkou prodejce nebo výrobce.

Já, ing. Šárka Novotná, si vyhrazuji právo na změny, úpravy a smazání obsahu na webu bez předchozího upozornění.


Odpovědnost za způsobené škody

Přestože neustále dohlížím na to, abych poskytovala aktuální informace a stálé fungování svých stránek, programů a aplikací, nemám vliv na fungování online služeb třetích stran, jejichž produkty na tomto webu zobrazuji a nemohu být tedy odpovědna za jejich fungování.

Nenesu žádnou odpovědnost za aktuálnost a správnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Zejména nemůžu převzít odpovědnost za typ, množství a kvalitu výrobků, služeb nebo informací nabízených nebo poskytovaných prodejci.

Také neodpovídám za zobrazené produkty a služby a neručím za to, že mohou být skutečně koupeny nebo objednány uživatelem za podmínek uvedených prodejcem.

Prezentované online obchody provozují své vlastní, oddělené online produkty a webové stránky zcela nezávisle na tomto webu. Nemohu být odpovědna za jakékoli, grafické, obsahové a technické části webových stránek prodejců nebo za nevyžádané produkty, služby a informace ze stránek prodejců.


Záruka

Já, ing. Šárka Novotná, nenesu žádnou záruku za zobrazené produkty a služby.


Odpovědnost / Odkazy

Výslovně se distancuji od obsahu zobrazeného na webových stránkách obchodních partnerů, na které je odkazováno z tohoto webu. Nemám vliv na obsah webových stránek zobrazených prodejců.


Copyright

Všechny údaje, informace, výsledky vyhledávání a texty na tomoto webu jsou chráněny autorským zákonem. Reprodukce, duplikace, modifikace částí nebo celku webu je výslovně zakázána.

Jakékoli neoprávněné změny, kopírování, distribuce a / nebo veřejná reprodukce je považována za porušení výše uvedených právních předpisů a povede k trestnímu stíhání.


Ochrana osobních údajů

Já, ing. Šárka Novotná, se zavazuji k dodržování právních zásad týkající se ochrany osobních údajů.

Tento web používá Google Analytics, internetovou službu patřící Google Inc ("Google").S pomocí Google používám cookies. Používáním tohoto webu dáváte souhlas k využití dat shromážděných společností Google a k výše uvedenému typu využití těchto informací.

Více o tom se dočtete na stránce o Ochraně osobních údajů.


Změna Obchodních podmínek

Obchodní podmínky mohu kdykoli měnit. Změny obchodních podmínek nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění. Pokud budete i nadále po zveřejnění nových Obchodních podmínek tento web navštěvovat a používat jej, bude se mít za to, že se změnami souhlasíte. Doporučuji, abyste průběžně sledovali platnost všech Obchodních podmínek. Pokud některé články Obchodních podmínek pozbydou platnosti, zbývající články zůstávají nezměněny a zůstávají v platnosti.


Ing. Šárka Novotná