Ochrana osobních údajů na WebRedaktor.cz

Ahoj. Jmenuji se Šárka Novotná a jsem majitelem webového portálu WebRedaktor.cz

Ráda bych vás informovala, jak zpracovávám a chráním vaše osobní údaje.

Při zpracování vašich osobních údajů postupuji dle pravidel aktuální legislativy, tj. zejména podle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů i Nařízení (EU) 2016/679 - obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.


Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

  1. Správce osobních údajů
  2. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?
  3. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje?
  4. Ochrana a zabezpečení vašich údajů
  5. Doba uchovávání údajů
  6. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
  7. Vaše práva
  8. Odkazy na webové stránky partnerských společností1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů na webu https://webredaktor.cz je:

Ing. Šárka Novotná
E-mail: info@webredaktor.cz
Adresa: Janáčkova 44, 323 00 Plzeň, ČR
IČO: 06444873
Zapsána v živnostenském rejstříku Magistrátem města Plzně, živnostenský úřad Plzeň2. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?

Zpracovávám údaje, které mi sami poskytnete. Jedná se zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na těchto webových stránkách, poskytnutí údajů v souvislosti s realizací smluv, údajů poskytnutých jako vstupních údajů pro poskytování mých služeb, a to jak při osobním kontaktu, tak telefonicky (nebo Skype hovor), písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger nebo údaje v komentářích a dotazech na mých FB profilech).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s vaším souhlasem.

Údaje mi poskytujete zásadně dobrovolně.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje (nebo slovy GDPR „zvláštní kategorie údajů“), kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky. Citlivé údaje nezpracovávám.


Zpracovávám pouze běžné osobní údaje:
Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, IP adresa, FB pixel, skype kontakt, informace o objednaných produktech a službách, informace o tom, jaké produkty jste si ode mě koupili a informace o tom, jaké služby jsem vám poskytla.
Pokud mi poskytnete referenci, pak jde o údaje poskytnuté v referenci, včetně vámi poskytnuté fotografie nebo videozáznamu.3. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje?


3.1. Zpracování osobních údajů pro marketingové účely

Pro marketing eviduji pouze váš e-mail, jméno, IP adresu a to na základě vašeho souhlasu, který mi udělíte potvrzením odkazu v e-mailu, případně zaškrtnutím políček na webových stránkách. Double opt-in (dvojí potvrzení) je opatření proto, aby vás nemohl přihlásit nikdo jiný a jasně a průkazně tak vyjádříte svůj souhlas se zpracováním vašich údajů.

Údaje uchovávám do doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním mailů neboli obchodních sdělení.

Odvolat souhlas je možné přes odhlašovací odkaz v patičce každého e-mailu. Také mi můžete napsat e-mail a já vás odhlásím ze všech budoucích e-mailů.

Zároveň dáváte souhlas, že vás mohu kontaktovat i na FaceBooku.3.2. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Jestliže se rozhodnete zakoupit některý můj produkt nebo službu, eviduji kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře: jméno, příjmení, adresa, e-mail (případně telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu). Tyto údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro splnění povinností z účetních a daňových předpisů.

Vaše údaje jakožto zákazníků budu zpracovávat po dobu vyřízení objednávky a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.3.3. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů mých nebo třetí osoby

Abych vám mohla nabízet produkty a služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro vás naopak přínosné, sbírám údaje o návštěvách mých webových stránek a sleduji užívání služeb.

Tyto údaje zahrnují vaši IP adresu a chování na webových stránkách https://webredaktor.cz. Tedy jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy jste odešli.

Tyto informace získávám automatizovaně prostřednictvím cookies nebo trackovacích technologií. Používáním těchto webových stránek souhlaste se shromažďováním, zaznamenáváním a používáním vašich údajů prostřednictvím cookies. Kromě toho vyjadřujete svůj souhlas s tím, že vaše údaje zůstanou v cookies uloženy i po uzavření prohlížeče a mohou být například zobrazeny při vašich dalších návštěvách webových stránek. Cookies můžete na svém počítači zakázat.4. Ochrana a zabezpečení vašich údajů

S vašimi osobními údaji budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užívám automatizované, ale i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití. Přijala jsem a budu udržovat technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, a to v celém řetězci, od vložení vašeho e-mailu až po vymazání po vypršení souhlasu nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona.5. Doba uchovávání údajů

Osobní údaje ukládám, jen dokud jsem k tomu oprávněna a dokud trvá účel jejich zpracování. Po dobu uchovávání osobních údajů platí příslušná zákonná lhůta pro uchovávání údajů. Po uplynutí lhůty jsou příslušné údaje standardně mazány nebo blokovány, pokud již nejsou nutné pro plnění smlouvy nebo uzavření smlouvy.6. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, zpřístupňuji pouze spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředám ani do jiných zemí EU.7. Vaše práva

Můžete ode mně požadovat informace (čl. 15 GDPR), opravu (čl.16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) a omezení (čl. 18f. GDPR) vašich osobních údajů. Jste také oprávněni obdržet od nás údaje, které jste nám poskytli (čl. 20 GDPR). Dále máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů kdykoliv do budoucna (čl. 21 GDPR).

Své dotazy směřujte, prosím, e-mailem na: info @ webredaktor.cz (bez mezer).

Máte také právo si u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů stěžovat na zpracování vašich osobních údajů.8. Odkazy na webové stránky našich partnerských společností

Tyto webové stránky propojuji také s webovými stránkami partnerských společností, které nabízejí mnou zobrazované produkty ke koupi a přes které je koupě přímo realizována. Tyto partnerské společnosti nejsou se mnou propojené, nýbrž se jedná o ekonomicky samostatné subjekty. Pokud kliknete na zobrazované produkty, resp. rozklikněte příslušné odkazy, budete přesměrováni přímo na stránku partnerských společností. Od tohoto okamžiku nemám vliv na to, které údaje partnerské společnosti shromažďují a používají. Přesnější informace o shromažďování a používání osobních údajů najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů příslušné partnerské společnosti. Shromažďování a zpracování osobních údajů na webových stránkách třetích osob je mimo moji kontrolu.


Ing. Šárka Novotná